Aantal: 25

De Dienst Noardwest Fryslân

 
Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren.

Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoo...

Logo De Dienst Noardwest Fryslân

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, v...

Logo Erasmus Universiteit Rotterdam

Gemeente Kampen

Werken bij de gemeente Kampen is interessant en veelzijdig! Wij werken voor inwoners en bedrijven. Daar hebben wij mensen voor nodig met verschillende kwaliteiten, talenten en bovenal enthousiasme! 
De gemeente Kampen heeft met haar 54.000 inwoners en zo’n 450 medewerkers een mooie omvang. Groot genoeg om professioneel te kunnen zijn en klein genoeg om iedereen persoonlijk te kennen. Dat is wat ze ook belangrijk vinden in Kam...

Logo Gemeente Kampen

Gemeente Lelystad

Bij gemeente Lelystad is er altijd wat te doen, het is dus hard werken, maar er is ook veel ruimte voor jouw ontwikkeling. We hebben uitgebreide opleidingsmogelijkheden, vakinhoudelijk of gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je werkplek is een doorlopende leerplek. Met een wisselend vitaliteits- en inzetbaarheidsprogramma kun je op top niveau blijven presteren. We verwachten van jou dat je zelf investeert in je ontwikkeling en dat je actief insp...

Logo Gemeente Lelystad

Gemeente Loon op Zand

De organisatie bestaat uit ca. 160 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden.
Onze missie.Onze missie geeft aan waarom we bestaan. De missie is de reden waarom we doen wat we doen:
We zijn van betekenis voor onze inwoners en we zijn steeds klaar voor de toekomst.
Van betekenis voor onze inwoners…
Het welzijn en de leefomgeving van onze inwoners staan vo...

Logo Gemeente Loon op Zand

Gemeente Midden-Delfland

Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en...

Logo Gemeente Midden-Delfland

GeoFort Exploitatie B.V.

Wij zijn een modern en uitdagend themapark op een prachtig forteiland centraal in Nederland. We zijn open gegaan in 2012 en hebben inmiddels 100.000 bezoekers per jaar! In 2016 zijn we zelfs uitgeroepen tot 'Beste kindermuseum ter wereld'. Wat een eer!

Op de 10 hectare dat het forteiland omvat gebeurt ontzettend veel! Meer dan je op het eerste gezicht zou verwachten…

Museum & onderwijs
Logo GeoFort Exploitatie B.V.

GGD Twente

GGD Twente, dé gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente!Bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde Twentse samenleving.
Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft. Net als de omgeving waarin je woont en leeft.
GGD betekent: Gemeenschappelijke GezondheidsDienst.
Ons werk is er op gericht je gezondheid te verbeteren. Door je te helpen gezonde keuzes te maken. En te voorkomen dat je ziek word...

Logo GGD Twente