Aantal: 17

Assignmentz

Assignmentz staat voor matchmaking. Wij verzorgen duurzame matches tussen werknemer en werkgever. Dit doen wij door veel persoonlijk contact wanneer het jouw uitkomt. Heb je al een baan en wil je graag 's avonds de procedure bespreken, dan zijn wij bereikbaar. Onze recruiters staan in dienst van jou en wij doen er alles aan om jouw aan je volgende assignment te helpen.

Logo Assignmentz

B&A B.V.

B&A is een vernieuwend uitvoeringsbedrijf in het sociaal domein, dat haar dienstverlening uitvoert op de snijvlakken van de Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. Als Wmo-bedrijf in de wijk bieden wij ondersteuning aan kwetsbare bewoners. Doel daarbij is dat bewoners de regie over hun leven terugkrijgen en een rol oppakken in de sociale omgeving die bij hen past en hen voldoening geeft.

Logo B&A B.V.

Gemeente Bloemendaal

Wat maakt werken bij Bloemendaal zo leuk?
Gemeente Bloemendaal. Een organisatie waar we samen werken aan een prettige leefomgeving voor onze inwoners. Waar door de hectiek geen dag hetzelfde is. Waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt, altijd gesteund door het bestuur. Waar we continu streven naar het beste resultaat en er ook aandacht is voor een goede werk-privébalans. Waar we met trots, lef en nieuwsgierigheid ons werk...

Logo Gemeente Bloemendaal

Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met 55.666 inwoners, bestaande uit elf kernen en een oppervlakte van ruim 164 km². Een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat wij de samenwerking zoeken met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeov...

Logo Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Winterswijk

Winterswijk is een vitale gemeente in de Achterhoek met bijna 30.000 inwoners. Ons centrum onderscheidt zich door een groot winkelaanbod en goede horecagelegenheden. Verder hebben wij uitstekende voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, zorg, sport en recreatie. Ons prachtige buitengebied, dat is uitgeroepen tot Nationaal Landschap, is geliefd bij fietsers en wandelaars. Voor ondernemers zijn er goede vestigingslocaties beschikbaar en ...

Logo Gemeente Winterswijk

Halt

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit*.
Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden we op maat interve...

Logo Halt

Halt

Halt is autoriteit op het gebied van jeugdcriminaliteit en levert als brug tussen het lokaal bestuur, de strafrechtketen, de zorgketen en het onderwijs met haar expertise en interventies op maat een proactieve bijdrage aan een veilige en leefbare samenleving.

Logo Halt

Kadaster

Wat is van wie, waar loopt de grens tussen jouw tuin en die van de buurman?

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actue...

Logo Kadaster

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) te Drachten

Het doel van de M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken werkt de M.O.S. samen met verschillende organisaties, instanties en burgers. Per 1 januari 2018 heeft de M.O.S. haar afdeling peuterspelen ondergebracht in de Stichting Oink! Samen hebben M.O.S. en Oink! 105 medewerkers in dienst.

Logo Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen